Baden-Württemberg

Messpunkt: A6 Richtung Nürnberg an der Anschlussstelle Öhringen

Geschwindigkeit: 120 km/h

Institution: PP Heilbronn

Messgerät: Vitronic PoliScanspeed FM1

Datum: 27.09.2020


E-Mail